Monday, 19 March 2012

Inviting the Celebration of Burma Resistance Day, Burma Democratic Concern (BDC) Founding Anniversary & Ko Myo Yan Naung Thein's Birthday

ေလးစားအပ္ပါေသာလူၾကီးမင္းမ်ားရွင္႕

ေတာ္လွန္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္၊ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း၏ေမြးေန႕၊ Burma Democratic Concern (BDC) ၏ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ ဆြမ္းေၾကြးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၂ မတ္လ၂၅ရက္ေန႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအားႂကြေရာက္ပါရန္ခင္မင္ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

အခ်ိန္။ ။မနက္၁၀နာရီမွ၆နာရီထိ

ေနရာ။ ။ေကာလင္းေဒးဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊( လန္ဒန္)။

လိပ္စာ။ ။ 83 Booth Road, Colindale, NW9 5JU, London, United Kingdom

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ မ်ိဳးသိမ္း ( ဖုံး။၀၇၈၇၇၈၈၂၃၈၆ )

ဥမၼာဦး ( ဖုံး။၀၇၇၂၇၂၃၆၄၁၉ )

ထိန္လင္း ( ဖုံး။၀၇၈၃၈၅၈၉၇၁၄ )

ခ်ိဳဇင္လတ္( ဖုံး။၀၇၄၁၁၉၃၅၀၇၅ )

Dear Friends,

Re: Inviting the Celebration of Burma Resistance Day, Burma Democratic Concern (BDC) Founding Anniversary & Ko Myo Yan Naung Thein's Birthday

Warm greeting to you all! I hope you all are well. I'm writing this letter to invite you all that Burma Democratic Concern (BDC) will be celebrating anniversary of Burma’s Resistance Day, anniversary of Burma Democratic Concern (BDC) founding ceremony and Ko Myo Yan Naung Thein’s Birthday on 25th March 2012 (Sunday) from 10:00 to 18:00 at The SASANA RAMSI VIHARA (Colindale Buddhist Monastery) 83 Booth Road, Colindale, NW9 5JU, London, United Kingdom http://www.sasanaramsiuk.org/eng/contact-us/

Date: 25 March 2012 (Sunday)

Time: 10:00 – 18:00

Place: The SASANA RAMSI VIHARA (Colindale Buddhist Monastery)

Address: 83 Booth Road, Colindale, NW9 5JU, London, United Kingdom

For more information please contact us at

Ko Myo Thein, myothein19@gmail.com, 07877882386, 07402859528

Ma Ohnmar Oo, shinminoo@gmail.com, 07727236419, 02084939137

Ko Htein Lin, linhtein000@gmail.com, 07838589714

Ma Cho Zin Latt, m.fransic09@gmail.com, 07411935075

You can also contact us on face book group at Burma Democratic Concern (BDC) at http://www.facebook.com/groups/30683651648/

Thank you very much and looking forward to see you all.

Yours faithfully,

Burma Democratic Concern (BDC)

@ To restore Democracy, Human Rights and Rule of Law in Burma

http://www.bdcburma.org/
http://bdcburma.wordpress.com/
http://bdc-burma.blogspot.com/
http://twitter.com/bdcburma
http://www.youtube.com/user/bdcburma
http://www.facebook.com/groups/30683651648/
http://www.sasanaramsiuk.org/eng/contact-us/
https://www.facebook.com/pages/Myo-Yan-Naung-Thein/34751114240

Wednesday, 18 January 2012

ビルマ民主の懸念(BDC):これは国際的コミュニティは観光、貿易とビルマでの投資の制裁を削除しなければならない時間です。

ビルマ民主の懸念(BDC):これは国際的コミュニティは観光、貿易とビルマでの投資の制裁を削除しなければならない時間です。

2012年1月18日

ビルマ民主の懸念(BDC)が温かみのある政治犯の何百ものリリースを歓迎。アウンサンスーチー氏のリストによると、囚人を支援し、全国の刑務所訪問しているビルマの内側AOS NLDのネットワーク - 番号が約最も近いもビルマで591政治犯が存在することをNLDが記載されています。ビルマ民主の懸念(BDC)は、NLDのリストに従って、政治犯を解放するために政府の決定を歓迎し、我々は、政治のNLD、AOSリストと調和して政治犯のすべての残りの部分を解放するためにUテインセイン体制が求め囚人。

ビルマ民主の懸念(BDC)はまた、ビルマ政府への応答で外交関係を正常化するために米国政府の決定を歓迎取ら前向きにAOS。ビルマ民主の懸念(BDC)は、中国、ビルマ経由でAOSの影響力をバランスさせるためにはビルマとのよりを従事する国際社会を奨励しています。ビルマ民主の懸念(BDC)は、本当に多くの取り組みが効果的にビルマで、政治的市民、民主主義と経済的自由を促進すると考えている。

アウンサンスーチー氏は、すでにビルマへの投資と観光を招待しています。ビルマ民主の懸念(BDC)が私たちのリーダーをエコーし​​たい、AOSは、ビルマへの投資や観光のために呼び出します。ビルマに投資し、訪問のビルマを行ってくださいでください。ビルマでは、我々は民主主義のための彼女の探求のために賢明かつ現実的に、賢明に対処する必要が今後の課題に直面している。ビルマでは貧困、腐敗、貧しい人々の技術、および専門知識の不足、貧しい銀行、失業とインフレと財政金融政策を解決する必要があります。

ビルマ民主の懸念(BDC)が大幅にビルマの人々の福祉を後押しするビルマへの投資を求めている。ビルマの投資と貿易制裁を除去することによって、ビルマ民主の懸念(BDC)は、真にビルマの市民が外部の投資は、民間の機関を強化するので技術、知識と民主主義の価値をもたらすことができる投資拡大の恩恵をもたらすものと確信しています。それと同時に、ビルマはビルマの経済学の独占と縁故主義を終わらせるために懸命に働く必要があります。ビルマ民主の懸念(BDC)は、世界中の人々と魅力的な普通のビルマの人々を促進するようにビルマを訪れる観光客を歓迎。

ビルマでは、分離と経済の不始末の五十年後に国家を再建するための国際社会からの技術援助、資金援助を必要とします。ビルマ民主の懸念(BDC)は非常にサブシーケンス重要な国際的な援助としてビルマに課される制裁のためには、ビルマでの提供が停止されていることを懸念している。米国政府の援助プログラムの過去のほとんどのビルマの内側と以来、多くの人道援助と開発援助を提供するために国際社会がビルマ民主懸念(BDC)の呼び出しは、タイに拠点を置く団体に行きました。ビルマの内部に行くエイズを阻止する障害物があると私ドンは、AOTはレピュテーションリスクに苦しんでいるビルマの普通の人々の生活を傷つけないようにしたいので、我々はすぐにそれらを削除する必要があります。ビルマ民主の懸念(BDC)は、人を傷つけるものに反対する。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、ビルマのためにビルマに課された制裁の東南アジアのどの国よりも外国からの援助金を受け取る学ぶことは非常に悲しいです。隣接しているラオスでは$ US64.4を受信しながらたとえば、2009から10ビルマで海外開発援助(ODA)の一人当たりたったの$ US7.2を受け取ります。特に国際社会は、健康と社会福祉の技術支援をブロックするすべての制裁を削除する必要があります。ビルマ民主の懸念(BDC)は非常に西洋諸国による制約などにも教師や医療従事者に研修を提供するものとしてどのような援助を提供すること禁止するため、そのうち、政府の任意のメンバーに到達するの支援を禁止することを知ってショックを受ける。

特に、ビルマ民主の懸念(BDC)は、より多くの援助と教育における国際投資、ビルマの社会と医療のために呼び出します。ビルマ民主の懸念(BDC)は、真のビルマから資金と技術支援を必要とするため国際通貨基金(IMF)、世界銀行(WB)とアジア開発銀行(ADB)は、ビルマでの貧困に取り組む手助けができれば、ビルマの人々は非常に幸せであることと考えています国際社会はそのような人々の当面のニーズに対応し、ビルマの再構築のプロセスにする。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、本当にそのビルマが民主的な変化のための正しい軌道に乗っていると考えています。ビルマの人々の苦しみをreliving助けるために、我々は最初の国益を置くことによって、すべての当事者間で共通の立場を持っている必要があります。ビルマ民主の懸念(BDC)はレピュテーションリスクに苦しんでいるビルマの人々の苦しみの軽減にとビルマ政府、既に開始していたのAOS改革プロセスを促進するためにビルマに観光、貿易と投資制裁を削除するには、国際社会のために呼び出します。

http://www.bdcburma.org

Saturday, 7 January 2012

ビルマのすべての人々は、幸せ、平和でこの新年の縁起の良いかもしれない!

ビルマ民主の懸念(BDC)は、ビルマのすべての人々への最高の願いを送ります。

ビルマのすべての人々は、幸せ、平和でこの新年の縁起の良いかもしれない!

この新年に、私たちはビルマより良い場所を作る共同作業を再び誓うみましょう。ビルマでは、今後の課題に直面していると我々はこれらの課題を満たすためにビルマのすべての市民の努力が必要です。

ちょうど終了した年度は、ビルマのための重要な年でした。

肯定的な側面については、現政権の政権は、アウンサンスーチー氏との対話を開始し、公式政党として再登録するNLDのために道を開く選挙法を改正し、いくつかの政治犯を解放、アウンサンスーチーとNLDが決定しました選挙を入力し、選挙で、Uテインセイン政権は、武装グループとの和平交渉をし、民主的な自由を可能にするいくつかの法律を渡して、物議をエーヤワディーダムを中断する。

一方で、政府軍とKIA間の戦闘はまだカチン州で起こっている、対外債務は依然として国の負担である、ビルマの経済は貧困、汚職、失業、インフレ、そして経済学独占と一緒に組み合わせて良い形ではない縁故主義がまだ根強く全国に蔓延している。軍隊はよくビルマの官僚システムの奥深くに潜入している国でのみ最強確立された機関です。論争はまだ、軍関係者は自動的に議席の25%を占めている。

ビルマは民主主義、人権、そして法の支配を回復するために揺れることなく動作する必要があります。ビルマでは、汚職、権力の乱用、ビルマで正義を買う法、誰の上に滞在する人に完全な終止符を打つように独立した司法制度を確立する必要があります。我々は、ビルマで独立かつ公平な司法制度を確立するために全力を動作する必要があります。

ビルマでは、思想の自由、表現、協会、アセンブリと運動を犯罪の操作法を許可しないように確認する必要があります。ビルマでは、令状、起訴も裁判もなしに逮捕恣意的な逮捕、不法拘留、非人道的な尋問、拷問を正当化改正の法律を確認する必要があります。

ビルマでは、これまでに恒久的な平和、ビルマにおける多様性の調和と平等の統一を達成するために働く必要があります。同様に重要なのはまだビルマの人々にとっての大きな課題となって最高の軍司令官への絶対的な力を与える論争2008年憲法を見直すことです。

ビルマでは貧困、失業、インフレ、非識字、主要な疾病の軽減優先順位付けをしなければなりません。それと同時に、ビルマはビルマの経済学の独占と縁故主義を終わらせるために懸命に働く必要があります。

ビルマでは人とビルマの再構築の過程での当面のニーズに対処するよう国際社会から資金と技術支援を必要とします。

繁栄市民社会組織は、国家の民主的なシステムの保護と強化の主な具体的な柱の一つです。ビルマではビルマの市民社会組織(CSO)を、コミュニティベースの組織(CBOSを)繁栄するために彼女が全力動作する必要があります。新たな制度のEmergencesはビルマの民主化プロセスの重要な部分です。

ビルマの市民は、3つの基本的な民主的権利、すなわち結社の自由、集会の自由と表現の自由を実践することができなければなりません。強化これらの3つの主なプリンシパルはビルマの民主化プロセスの重要な部分である。ビルマでは、集会の自由、結社の自由とビルマにおける表現の自由を促進する作業する必要があります。

ビルマは、学生、労働者、農民、農民は、彼らの懸念を表明する権利を保護し、ビルマでの彼らの福利を促進するためのプラットフォームを持っているように、学生組合、労働組合と農民組合の繁栄と同時に作業する必要があります。

独立したメディアと情報の自由にアクセスする権利は、いかなる国の民主的な寛容の度合いを示す指標です。ビルマでは、メディアの自由、社会的なメディアとインターネットの自由とビルマにおける情報技術の繁栄に動作する必要があります。

ビルマはビルマでの環境と教育の標準を教え、キャリアを教え、教師のサポート福利厚生を確保しながらビルマの将来のための最高の投資である教育とすべての市民に力を与える必要があります。

ビルマは、彼らの権利、責任、ビルマ、武装と一緒に連続する様々な独裁政権と軍事独裁のほぼ半世紀を経ていることを心にビルマベアリングの将来の世代のための具体的な民主的な基礎を築くために、責任を取る必要性の彼女の市民を教育する必要があります競合しています。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、本当にそれが人道的な思いやりのある、人間の価値と人間開発の教育を保証しながら知識、技術及び就労スキルを持った子供たちを教育する私たちの主なタスクの1つでなければならないと考えています。

ビルマでは、寛容の社会を構築する必要があります。その最後のビルマを満たすようにすると、対話の文化を繁栄するために働かなければならない、研究、推論、疑問符、恐怖からの自由は、自信後押しし、ビルマでの前向きな姿勢を育成。

教育は家庭から始まり、私たちは本当にそれが子育てのスキル、子どもの発達と育成の子どもたちと家族を教育するための国家建設のプロセスの不可欠な一部であると信じています。

仏教の僧院や仏教の僧侶がビルマ社会の不可欠な重要な部分であり、それに応じてビルマには修道院の教育を推進し、仏教の僧侶の福祉をサポートするために働く必要があるため。

ビルマではビルマの伝統、宗教、言語、文化、食べ物、執筆、音楽、環境などの維持すなわち(民族学)少数派の権利の保護と促進を監督する委員会を持っている必要がありますしながらビルマで宗教の自由を促進する確実に動作する必要があります

プロ意識と人間性の値とそれらを教育しながらビルマでは、徐々に防衛力を近代化しなければなりません。

ビルマでは、手頃な価格と、すべての市民に対してアクセス可能でなければ、健康やソーシャルケアのシステムを改善する作業する必要があります。

ビルマは農業システムを改善する必要があり、村、農村や国境地域の開発に取り組んで強調する必要があります。

都市の人口は、成長が期待されており、ビルマでは、ジョブを作成することによって、都市のインフラを拡大し、バスと輸送サービスを改善することにより、都市化を受け入れるように動作する必要があります。

責任ある持続可能な観光は、ビルマの経済発展を助けることができる最もやりがいのある産業の一つです。ビルマでは、責任ある持続可能な観光を推進する必要がありますと同時に、ビルマには市民が理解し、知識と別の場所に存在する、異なる社会の間で友好を促進するように移動することを奨励しなければなりません。

ビルマでは、徐々に国家の収入を生成することができる産業経済を構築する必要があります。緩やかな経済改革のプロセスは今開始する必要があります。経済成長は幸福私達の人々のために不可欠です。我々は、ビルマを工業化するために必要なインフラストラクチャを構築する必要があります。

エネルギーの開発が不可欠です。ビルマではビルマのすべての市民のために十分な電気やガスを供給確保するために動作する必要があります。

ビルマでは、保護し、将来の世代のための環境を改善作業する必要があります。我々は、汚染や洪水や水の浸食から人々を保護することを確認しながら、最大乾燥されないようにしない海域、湖沼、小川や河川を守るために働く必要があります。ビルマでは、都市化と工業化の潜在的な成長は、大気汚染を増加させることができることを覚えて私たちの空気軸受の品質を制御すると予想しなければなりません。

ビルマでは、森林、生物多様性と天然資源を保護する必要があります。ビルマでは、森林を切断し、農業用の土地をクリア、徐々に過度の無責任なロギングを終了するために働く必要があります。ビルマは、徐々にビルマに輸出teaks、ログ、生の木材、籐、竹、絶滅の危機にある林産物を禁止するために働く必要がありますしながらビルマでは、植林への取り組みを増やす必要があります。

ビルマでは、破損を軽減する必要があります。腐敗の最悪の形態は、入国管理職員の破損です。我々は人口が私たちすべてに影響を与えるので、ビルマへの不法移民の侵入を抑止し、検出するために我々の国境を保護するために優先順位をつける必要があります。

ビルマでは、財政の安定を確認する必要がありますし、我々は、ビルマで実現可能な税、銀行業と金融政策を設定する必要があります。ビルマでは、効果的に計画、支出と将来の戦略的な国家計画を配布するように戦略的な国家計画と予算配分委員会を持っている必要があります。

我々はまた責任、説明責任と透明性を高めるという政府のシステムが徐々に改革が必要。これは、同時と徐々に進化の過程になると、時々我々は、ビルマの民主化を可能な限り最高の結果を有するように私たちの改革のプロセスを再評価する必要があります。

ビルマでは、彼女の管理メカニズムを分散化すると人々が民主化のプロセスのあらゆる面での懸念を表明する権利を持っている必要が動作している必要があります。

これらは、ビルマ民主懸念(BDC)、今年の議題の上になります。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、我々が働き続けるされることを我々の立場を再確認したいと思います。

- ビルマの民主主義、人権と法の支配を復元する。

- すべての政治犯を解放する。

- ビルマの独立した司法制度を確立する。

- これまでに恒久的平和、ビルマにおける多様性の調和と平等の統一を達成するために。

- ビルマのすべての人々のために受け入れられるため、2008年憲法を検討する。

- ビルマの市民社会組織(CSO)を、コミュニティベースの組織(CBOSを)繁栄する。

- アセンブリ、協会とビルマにおける表現の自由を繁栄する。

- メディアの自由、ソーシャルメディア、インターネット、ビルマでの情報技術を繁栄する。

- 自分たちの権利、責任、ビルマでの責任を取る必要の市民を教育する。

- ビルマでの人道思いやり、人間性の価値観や人間開発を教育する。

- 子育て、子どもの発達とビルマの育成子どもたちを教育する。

- 修道院の教育、教育、標準、ビルマの教育システムや教員の福利厚生を促進する。

- ビルマの対話、研究、推論と疑問符の文化を繁栄する。

- 遺産、言語、文化、食べ物、執筆、音楽、環境などの維持、すなわち少数者の権利を促進する

- への自信向上とビルマにおける前向きな姿勢を育成する、恐怖からの自由の文化を繁栄。

- ビルマの健康やソーシャルケアのシステムを改善する。

- ビルマの責任ある持続可能な観光をサポートする。

- ビルマ内の人道援助を与え、国際社会をサポートする。

- ビルマの内部で開発援助を与える国際的な金融機関をサポートする。

- ビルマでの戦略的な国家計画と予算配分委員会の設立を奨励する。

- 実現可能な税、銀行、ビルマにおける財政金融政策を設定する。

- ビルマにおける失業、貧困、インフレを緩和する。 - 汚職、権力の乱用、法律上の誰とビルマで正義を買いに完全な終止符を打つ。

- ビルマの経済学の独占と縁故主義を終了する。

- プロ意識と人間性の値とそれらを教育しながら、防衛力を近代化する。

- ビルマに不法移民の侵入を制御する。

- 環境、生物多様性、森林とビルマの天然資源を保護する。

しかし、我々はこの改革のプロセスは時間がかかるという事実を受け入れる。

私たちは、自由民主主義社会にビルマをするのを助けて、世界中の何百万の人々に感謝したいと思います。

私たちは団結し、すべての課題を克服するため放置。

はい私たちはできますか?

我々は勝つ!

みなさんに幸せ、健康で平和な新年!

ビルマ民主の懸念(BDC)

http://www.bdcburma.org

Sunday, 1 January 2012

ビルマ民主の懸念(BDC)は、ビルマのすべての人々への最高の願いを送ります。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、ビルマのすべての人々への最高の願いを送ります。

ビルマのすべての人々は、幸せ、平和でこの新年の縁起の良いかもしれない!

この新年に、私たちはビルマより良い場所を作る共同作業を再び誓うみましょう。ビルマでは、今後の課題に直面していると我々はこれらの課題を満たすためにビルマのすべての市民の努力が必要です。

ちょうど終了した年度は、ビルマのための重要な年でした。

肯定的な側面については、現政権の政権は、アウンサンスーチー氏との対話を開始し、公式政党として再登録するNLDのために道を開く選挙法を改正し、いくつかの政治犯を解放、アウンサンスーチーとNLDが決定しました選挙を入力し、選挙で、Uテインセイン政権は、武装グループとの和平交渉をし、民主的な自由を可能にするいくつかの法律を渡して、物議をエーヤワディーダムを中断する。

一方で、政府軍とKIA間の戦闘はまだカチン州で起こっている、対外債務は依然として国の負担である、ビルマの経済は貧困、汚職、失業、インフレ、そして経済学独占と一緒に組み合わせて良い形ではない縁故主義がまだ根強く全国に蔓延している。軍隊はよくビルマの官僚システムの奥深くに潜入している国でのみ最強確立された機関です。論争はまだ、軍関係者は自動的に議席の25%を占めている。

ビルマは民主主義、人権、そして法の支配を回復するために揺れることなく動作する必要があります。ビルマでは、汚職、権力の乱用、ビルマで正義を買う法、誰の上に滞在する人に完全な終止符を打つように独立した司法制度を確立する必要があります。我々は、ビルマで独立かつ公平な司法制度を確立するために全力を動作する必要があります。

ビルマでは、思想の自由、表現、協会、アセンブリと運動を犯罪の操作法を許可しないように確認する必要があります。ビルマでは、令状、起訴も裁判もなしに逮捕恣意的な逮捕、不法拘留、非人道的な尋問、拷問を正当化改正の法律を確認する必要があります。

ビルマではビルマの多様性の調和と平等に常に変わらぬ平和、統一を達成するために働く必要があります。同様に重要なのはまだビルマの人々にとっての大きな課題となって最高の軍司令官への絶対的な力を与える論争2008年憲法を見直すことです。

ビルマでは貧困、失業、インフレ、非識字、主要な疾病の軽減優先順位付けをしなければなりません。それと同時に、ビルマはビルマの経済学の独占と縁故主義を終わらせるために懸命に働く必要があります。

ビルマでは人とビルマの再構築の過程での当面のニーズに対処するよう国際社会から資金と技術支援を必要とします。

繁栄市民社会組織は、国家の民主的なシステムの保護と強化の主な具体的な柱の一つです。ビルマではビルマの市民社会組織(CSO)を、コミュニティベースの組織(CBOSを)繁栄するために彼女が全力動作する必要があります。新たな制度のEmergencesはビルマの民主化プロセスの重要な部分です。

ビルマの市民は、3つの基本的な民主的権利、すなわち結社の自由、集会の自由と表現の自由を実践することができなければなりません。強化これらの3つの主なプリンシパルはビルマの民主化プロセスの重要な部分である。ビルマでは、集会の自由、結社の自由とビルマにおける表現の自由を促進する作業する必要があります。

ビルマは、学生、労働者、農民、農民は、彼らの懸念を表明する権利を保護し、ビルマでの彼らの福利を促進するためのプラットフォームを持っているように、学生組合、労働組合と農民組合の繁栄と同時に作業する必要があります。

独立したメディアと情報の自由にアクセスする権利は、いかなる国の民主的な寛容の度合いを示す指標です。ビルマでは、メディアの自由、社会的なメディアとインターネットの自由とビルマにおける情報技術の繁栄に動作する必要があります。

ビルマはビルマでの環境と教育の標準を教え、キャリアを教え、教師のサポート福利厚生を確保しながらビルマの将来のための最高の投資である教育とすべての市民に力を与える必要があります。

ビルマは、彼らの権利、責任とビルマの武力と一緒に連続する様々な独裁政権と軍事独裁のほぼ半世紀を経ていることを心にビルマベアリングの将来の世代のための具体的な民主的な基礎を築くために、責任を取る必要性の彼女の市民を教育する必要があります競合しています。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、本当にそれが人道的な思いやりのある、人間の価値と人間開発の教育を保証しながら知識、技術及び就労スキルを持った子供たちを教育する私たちの主なタスクの1つでなければならないと考えています。

ビルマでは、寛容の社会を構築する必要があります。その最後のビルマを満たすようにすると、対話の文化を繁栄するために働かなければならない、研究、推論、疑問符、恐怖からの自由は、自信後押しし、ビルマでの前向きな姿勢を育成。

教育は家庭から始まり、私たちは本当にそれが子育てのスキル、子どもの発達と育成の子どもたちと家族を教育するための国家建設のプロセスの不可欠な一部であると信じています。

仏教の僧院や仏教の僧侶がビルマ社会の不可欠な重要な部分であり、それに応じてビルマには修道院の教育を推進し、仏教の僧侶の福祉をサポートするために働く必要があるため。

ビルマではビルマの伝統、宗教、言語、文化、食べ物、執筆、音楽、環境などの維持すなわち(民族学)少数派の権利の保護と促進を監督する委員会を持っている必要がありますしながらビルマで宗教の自由を促進する確実に動作する必要があります

プロ意識と人間性の値とそれらを教育しながらビルマでは、徐々に防衛力を近代化しなければなりません。

ビルマでは、手頃な価格と、すべての市民に対してアクセス可能でなければ、健康やソーシャルケアのシステムを改善する作業する必要があります。

ビルマは農業システムを改善する必要があり、村、農村や国境地域の開発に取り組んで強調する必要があります。

都市の人口は、成長が期待されており、ビルマでは、ジョブを作成することによって、都市のインフラを拡大し、バスと輸送サービスを改善することにより、都市化を受け入れるように動作する必要があります。

責任ある持続可能な観光は、ビルマの経済発展を助けることができる最もやりがいのある産業の一つです。ビルマでは、責任ある持続可能な観光を推進する必要がありますと同時に、ビルマには市民が理解し、知識と別の場所に存在する、異なる社会の間で友好を促進するように移動することを奨励しなければなりません。

ビルマでは、徐々に国家の収入を生成することができる産業経済を構築する必要があります。緩やかな経済改革のプロセスは今開始する必要があります。経済成長は幸福私達の人々のために不可欠です。我々は、ビルマを工業化するために必要なインフラストラクチャを構築する必要があります。

エネルギーの開発が不可欠です。ビルマではビルマのすべての市民のために十分な電気やガスを供給確保するために動作する必要があります。

ビルマでは、保護し、将来の世代のための環境を改善作業する必要があります。我々は、汚染や洪水や水の浸食から人々を保護することを確認しながら、最大乾燥されないようにしない海域、湖沼、小川や河川を守るために働く必要があります。ビルマでは、都市化と工業化の潜在的な成長は、大気汚染を増加させることができることを覚えて私たちの空気軸受の品質を制御すると予想しなければなりません。

ビルマでは、森林、生物多様性と天然資源を保護する必要があります。ビルマでは、森林を切断し、農業用の土地をクリア、徐々に過度の無責任なロギングを終了するために働く必要があります。ビルマは、徐々にビルマに輸出teaks、ログ、生の木材、籐、竹、絶滅の危機にある林産物を禁止するために働く必要がありますしながらビルマでは、植林への取り組みを増やす必要があります。

ビルマでは、破損を軽減する必要があります。腐敗の最悪の形態は、入国管理職員の破損です。我々は人口が私たちすべてに影響を与えるので、ビルマへの不法移民の侵入を抑止し、検出するために我々の国境を保護するために優先順位をつける必要があります。

ビルマでは、財政の安定を確認する必要がありますし、我々は、ビルマで実現可能な税、銀行業と金融政策を設定する必要があります。ビルマでは、効果的に計画、支出と将来の戦略的な国家計画を配布するように戦略的な国家計画と予算配分委員会を持っている必要があります。

我々はまた責任、説明責任と透明性を高めるという政府のシステムが徐々に改革が必要。これは、同時と徐々に進化の過程になると、時々我々は、ビルマの民主化を可能な限り最高の結果を有するように私たちの改革のプロセスを再評価する必要があります。

ビルマでは、彼女の管理メカニズムを分散化すると人々が民主化のプロセスのあらゆる面での懸念を表明する権利を持っている必要が動作している必要があります。

これらは、ビルマ民主懸念(BDC)、今年の議題の上になります。

ビルマ民主の懸念(BDC)は、我々が働き続けるされることを我々の立場を再確認したいと思います。

- ビルマの民主主義、人権と法の支配を復元する。

- すべての政治犯を解放する。

- ビルマの独立した司法制度を確立する。

- これまでに恒久的平和、ビルマにおける多様性の調和と平等の統一を達成するために。

- ビルマのすべての人々のために受け入れられるため、2008年憲法を検討する。

- ビルマの市民社会組織(CSO)を、コミュニティベースの組織(CBOSを)繁栄する。

- アセンブリ、協会とビルマにおける表現の自由を繁栄する。

- メディアの自由、ソーシャルメディア、インターネット、ビルマでの情報技術を繁栄する。

- 自分たちの権利、責任とビルマで責任を取る必要の市民を教育する。

- ビルマでの人道思いやり、人間性の価値観や人間開発を教育する。

- 子育て、子どもの発達とビルマの育成子どもたちを教育する。

- 修道院の教育、教育、標準、ビルマの教育システムや教員の福利厚生を促進する。

- ビルマの対話、研究、推論と疑問符の文化を繁栄する。

- 遺産、言語、文化、食べ物、執筆、音楽、環境などの維持、すなわち少数者の権利を促進する

恐怖からの自由の文化を繁栄へ、ビルマでの自信と育成を積極的な姿勢を高める。

- ビルマの健康やソーシャルケアのシステムを改善する。

- ビルマの責任ある持続可能な観光をサポートする。

- ビルマ内の人道援助を与え、国際社会をサポートする。

- ビルマの内部で開発援助を与える国際的な金融機関をサポートする。

- ビルマでの戦略的な国家計画と予算配分委員会の設立を奨励する。

- 実現可能な税、銀行、ビルマにおける財政金融政策を設定する。

- ビルマにおける失業、貧困、インフレを緩和する。 - 汚職、権力の乱用、法律上の誰とビルマで正義を買いに完全な終止符を打つ。

- ビルマの経済学の独占と縁故主義を終了する。

- プロ意識と人間性の値とそれらを教育しながら、防衛力を近代化する。

- ビルマに不法移民の侵入を制御する。

- 環境、生物多様性、森林とビルマの天然資源を保護する。

しかし、我々はこの改革のプロセスは時間がかかるという事実を受け入れる。

私たちは、自由民主主義社会にビルマをするのを助けて、世界中の何百万の人々に感謝したいと思います。

私たちは団結し、すべての課題を克服するため放置。

はい私たちはできますか?

我々は勝つ!

みなさんに幸せ、健康で平和な新年!

ビルマ民主の懸念(BDC)

http://www.bdcburma.org

Thursday, 22 September 2011

Burma Democratic Concern (BDC) Director Myo Thein Speech on 23 Anniversary of Military Coup in Burma.

Burma Democratic Concern (BDC) Director Myo Thein Speech on 23 Anniversary of Military Coup in Burma.

Burma Democratic Concern (BDC) http://bdcburma.org/Statements.asp?Id=133 strongly denounced the Irresponsible USDP Regime Failing to Save River Ayeyarwaddy. Burma Democratic Concern (BDC) strongly denounced the USDP's Electric Power Minister U Zaw Min's irresponsible comment saying there is no plan to stop building the Ayeyarwaddy Dam instead the government is pledged to finish building it in the wake of widespread objections.

People of Burma including democracy leader Daw Aung San Suu Kyi are calling for to review the Ayeyarwaddy Dam project due to the averse affect it will cause on Burma's environment, on Burma's bio-diversity and on Burma's future.

Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing run Asia World Ltd which currently has contracts to build MyitSone Dam on the Ayeyarwaddy River north of Myitgyinar. Ten more companies are owned under the group in Singapore by Law's wife, Cecilia Ng.

The Myitsone Dam site is located just 2 miles below the confluence and about 24 miles away from Myitkyina, the capital of Kachin State.

The length of the dam is about 499 ft (152 m) and the height is about 499 ft, equivalent to the height of a 50-story building. The surface area of the reservoir is about 295.8 sq mi (766 sq km), about the size of New York City (301 sq mi).

A maximum water depth of the reservoir will be about 950 ft (290 m), approximately the height of a 66-story building. The estimated cost of the Myitsone Dam construction project is about US $3.6 billion.

The total cost for construction of the seven dams and hydroelectric development projects is about US $20 billion. The major construction contractor from the Chinese side is the China Gezhouba Group Corporation (CCGC), and from the Burmese regime side is Asia World Company.

It is strongly believed that Lo Hsing Han's business empire was originally built on narcotic-drug trafficking.

Starting as a local militia leader in the northern Kokang region in 1960, Lo Hsing Han was dubbed the "King of Opium" by US drug enforcement authorities in the 1970s because of large amount of heroin his alleged networks were sending through Thailand.

By 1994, his organization was widely considered among the most heavily armed drug trafficking organizations in Southeast Asia.

Golden Aaron, an Asia World subsidiary, has been linked to China.

Steven Law (a) Tun Myint Naing is the managing director of Golden Aaron, which has now been linked to CNOOC.

Both Lo Hsing Han and Steven Law have been on a US visa blacklist since 1996 for suspected drug trafficking activities.

In February 2008, they were also put on the Treasury Department's sanctions list, along with Asia World Company and subsidiaries Asia World Co Ltd, Asia World Port Management, Asia World Industries Ltd and Asia World Light Ltd for their financial connections to the regime.

Asia World Ltd, Burma's biggest and most diversified conglomerate with interests in industrial development, construction, transportation, import-export and a chain of local supermarkets. It is believed that he also controls several gold mines in Kachin State.

Tun Myint Naing also owns the Magwe United Football Club playing in the Myanmar National League (MNL).

Saving River Ayeyarwaddy is saving Burma and it is duties of all the people of Burma as well as the duties of man-kind to safe-guard the future of the world we are living in.

We also call for China Gezhouba Group Corporation (CCGC) and China's National Offshore Oil Corporation (CNOOC) to halt the ties with accused drug kin-pin of Burma.

Burma Democratic Concern (BDC) again calling for Burmese and Chinese regimes to review building Myit-Sone dam in Burma.

Addition, Burma Democratic Concern (BDC) call for all the people of Burma and justice loving people around the world to boycott Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing and Law's wife Cecilia Ng's Companies including Asia World Ltd, Golden Aaron, and Magwe United Football Club.

For more information please contact Burma Democratic Concern (BDC).
Category:
Music
Tags:
Burma Democratic Concern BDC bdcburma Myanmar 1990 election implement result sham 2010 in 2008 constitution beautiful Golden liberty humanity human right rule of law speech press assembly individual rights yes we can water future Thingyan Shakira featuring Freshlyground Waka (This Time for Africa) (The Official FIFA World Cup (TM) Song) Epic Pop Justin Bieber Island Def Jam Avril Lavigne I'm With You Music Video Aung San Suu Kyi Myo Thein Yan Naung non-violence NLD Nobel Prize democracy
License:
Creative Commons Attribution license (reuse allowed)

Burma Democratic Concern (BDC) Save Irrawaddy Campaign Music Video

Burma Democratic Concern (BDC) Save Irrawaddy Campaign Music Video

People of Burma including democracy leader Daw Aung San Suu Kyi are calling for to review the Ayeyarwaddy Dam project due to the averse affect it will cause on Burma's environment, on Burma's bio-diversity and on Burma's future.

Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing run Asia World Ltd which currently has contracts to build MyitSone Dam on the Ayeyarwaddy River north of Myitgyinar. Ten more companies are owned under the group in Singapore by Law's wife, Cecilia Ng.

The Myitsone Dam site is located just 2 miles below the confluence and about 24 miles away from Myitkyina, the capital of Kachin State.

The length of the dam is about 499 ft (152 m) and the height is about 499 ft, equivalent to the height of a 50-story building. The surface area of the reservoir is about 295.8 sq mi (766 sq km), about the size of New York City (301 sq mi).

A maximum water depth of the reservoir will be about 950 ft (290 m), approximately the height of a 66-story building. The estimated cost of the Myitsone Dam construction project is about US $3.6 billion.

The total cost for construction of the seven dams and hydroelectric development projects is about US $20 billion. The major construction contractor from the Chinese side is the China Gezhouba Group Corporation (CCGC), and from the Burmese regime side is Asia World Company.

It is strongly believed that Lo Hsing Han's business empire was originally built on narcotic-drug trafficking.

Starting as a local militia leader in the northern Kokang region in 1960, Lo Hsing Han was dubbed the "King of Opium" by US drug enforcement authorities in the 1970s because of large amount of heroin his alleged networks were sending through Thailand.

By 1994, his organization was widely considered among the most heavily armed drug trafficking organizations in Southeast Asia.

Golden Aaron, an Asia World subsidiary, has been linked to China.

Steven Law (a) Tun Myint Naing is the managing director of Golden Aaron, which has now been linked to CNOOC.

Both Lo Hsing Han and Steven Law have been on a US visa blacklist since 1996 for suspected drug trafficking activities.

In February 2008, they were also put on the Treasury Department's sanctions list, along with Asia World Company and subsidiaries Asia World Co Ltd, Asia World Port Management, Asia World Industries Ltd and Asia World Light Ltd for their financial connections to the regime.

Asia World Ltd, Burma's biggest and most diversified conglomerate with interests in industrial development, construction, transportation, import-export and a chain of local supermarkets. It is believed that he also controls several gold mines in Kachin State.

Tun Myint Naing also owns the Magwe United Football Club playing in the Myanmar National League (MNL).

Saving River Ayeyarwaddy is saving Burma and it is duties of all the people of Burma as well as the duties of man-kind to safe-guard the future of the world we are living in.

We also call for China Gezhouba Group Corporation (CCGC) and China's National Offshore Oil Corporation (CNOOC) to halt the ties with accused drug kin-pin of Burma.

Burma Democratic Concern (BDC) again calling for Burmese and Chinese regimes to review building Myit-Sone dam in Burma.

Addition, Burma Democratic Concern (BDC) call for all the people of Burma and justice loving people around the world to boycott Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing and Law's wife Cecilia Ng's Companies including Asia World Ltd, Golden Aaron, and Magwe United Football Club.

For more information:
http://www.bdcburma.org

Monday, 19 September 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းနဲ႔ ေ႐ွ႕အလားအလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းနဲ႔ ေ႐ွ႕အလားအလာ၂၀၀၈ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ တက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တက္လာပါသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ရင္း ဆင္းရဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ ဖိတ္ေခၚ၍ တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းကမၻာ့ဒီမိုကေရစီေန႔တြင္ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလိုက္ျပန္ပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဒီမိုကေရစီစံနစ္ဆီသို႔စစ္အာဏာရွင္ခ်ေပးေသာလမ္းေၾကာင္းၿဖင့္တေရြ႕ေရြ႕ဖင္ဒ ရြတ္ဆြဲသြားေနမည္ေလာ?ဧရာဝတီေပါက္ကြဲမွဳၾကီးၿဖင့္လူမွဳေတာ္လွန္ေရးၿဖစ္မည္ေလာ?။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အခ်ိန္သည္မေဝးေတာ့ဟုထင္ သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခအေန အခ်ိန္အခါလိုက္ၿပီး သင့္ေတာ္ေလွ်က္ပတ္တဲ့ ပုံစံကို ေျပာင္းလဲႏိင္ဘုိ႔လိုေၾကာင္း တခ်ဳိ႕ကလည္း ပုံစံမေျပာင္းႏိုင္ဘဲ ဒီအေျခအေနပဲ ဒီပုံစံ၊ ဟိုအေျခအေနလဲ ဒီပုံစံဘဲ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း အားနဲသည္ဟု ေျပာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလွ်င္ေျပာင္းသလို ေ႐ႊ႕ႏိုင္ေျပာင္းႏိုင္ရမည္ (Flexible) တိုးလြယ္ ဆုတ္လြယ္ကစားႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုလိုဟန္႐ွိသည္။ေဒၚစု၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္သားစရာမ်ား၊ သတိျပဳစရာမ်ား မ်ားစြာပါ႐ွိေနသည္ကို သတိျပဳမိဘုိ႔ လိုေပသည္။(၁) ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အဦေတြ တည္ေဆာက္ဘုိ႔။(၂) စိတ္ဓာတ္ေတြကို ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႔ ထိုက္တန္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ မထိုက္တန္တဲ့ စိတ္ေတြကို ေတာ္လွန္ပစ္ရမည္။(၃) ဒီမိုကေရစီ၏ လကၡဏာသည္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲလုပ္သည့္ေနရာတြင္ ညင္သာစြာေျပာင္းလဲျခင္း၊ သိကၡာ႐ွိစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲျခင္း ၿဖစ္သည္။(၄) လူတိုင္း မိမိကို ေလးစားတဲ့၊ တန္ဘိုးထားတဲ့၊ လူရာသြင္းတဲ့ စံနစ္ကို လိုလားမွာွျဖစ္သည္။ ဘယ္သူမွ မိမိကို တန္ဘိုးမထားတဲ့ စံနစ္ကို လိုလားမွာ မဟုတ္။(၅) တာဝန္အရလုပ္ရပါသည္ဆိုသည့္ ေနရာတြင္ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ အမ်ားႀကီးဆိုင္ေၾကာင္း၊ အဓိပၸါယ္မွာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာ လူအမ်ားစုကို နစ္နာေစေသာ တာဝန္ကို ေပးအပ္လွ်င္ ဆင္ျခင္တုံတရားၿဖင့္ စဥ္းစားၿပီး လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ စဥ္းစားဘုိ႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းဟု ယူဆသည္။(၆) လူႀကီးမ်ား ခေလးမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ပုံစံသြင္းတာသည္ မသင့္ေလွ်ာ္၊ ခေလးလူငယ္မ်ားတြင္လည္း သူ႔ဟာသူ ဆင္ျခင္ပိုင္ခြင့္႐ွိရမည္။ဆိုသည့္အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို အဓိကထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕႐ွိရေပသည္။(၁) ခိုင္မာသည့္ ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆက္မႈခိုင္မာသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ (Civil Society) လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံတခုတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းလွဳပ္ရွားခြင့္ရလွ်င္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတို႔ လူထုလူတန္းစားမ်ား အက်ဳိးကို ကာကြယ္ရင္း မတရားမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပခုံးထမ္း ေဆာင္႐ြက္ရင္းျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အာဏာအလြန္အကြ်ံ သုံံးစြဲမႈ မျဖစ္ရန္ ဟန္႔တားရင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရကို တဖက္တလမ္း ေဆာင္႐ြက္သျဖင့္ တရားေရး မ႑ိဳင္ခိုင္မာလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကာကြြယ္လာႏုိင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ရ႐ွိၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ဝုိင္းဝန္းကာကြယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Civil Society) လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္္သည့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ုံးမ်ား၊ စာဖတ္အသင္းမ်ား၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ခြင့္သည္ လြန္စြာမွအေရးႀကီးသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေကာင္းလာေစရန္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အစိုးရမ်ားက အားေပးသည္။ ေထာက္ပံ့သည္။ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အကာအကြယ္ေပးသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္မျဖစ္ သိႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ။ ရွိေနသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႈပ္ရွားႏုိင္ခြင့္ရွိမရွိ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားႏုိင္ခြင့္ ရွိမရွိျဖင့္ တိုင္းတာယူႏုိင္ေပသည္။(၂) ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႔ ထိုက္တန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲ႔ ထိုက္တန္ေသာစိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ အမ်ားသေဘာကို လိုက္ေလ်ာျခင္း၊ လူနည္းစုသေဘာကို ေလစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ႐ႈံသည့္အခါ အသာတၾကည္ အၿပဳံးမပ်က္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ရင့္က်က္မႈရွိၿပီး မိမိႏုိင္သည့္အခါတြင္လည္း ႐ႈံးသူကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းမျပဳဘဲ ေမတၱာတရားျဖင့္ ဆက္ဆံႏိုင္ရမည္။ ေဒၚစုက ေမတၱာတရားကို ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စံျပအျဖစ္ျပဳသင့္သည္ဟုျမင္သည္။ ယေန႔စစ္အာဏာရွင္ အသြင္ေျပာင္း အရပ္သားအစိုးရသည္ ျပည္သူမေထာက္ခံဘဲ အာဏာယူထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ႐ႈံးနိမ့္လွ်င္ အတိုက္အခံတို႔မွ ျပစ္ဒါဏ္ခတ္လာမည္ကို စိုးေၾကာက္ေနျခင္းကို ေဒၚစုက ေမတၱာတရားေ႐ွ႕ထားၿပီး သင္ပုန္းေျခႏိုင္ပါသည္ဟု ဆိုလိုုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ႈံးသူကလည္း ႏုိင္သြားသူႏွင့္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို ေ႐ွး႐ႈၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုလိုေၾကာင္းသေဘာေပါက္သည္။(၃) ဒီမိုကေရစီ လကၡဏာေဒၚစုက သူမ အေနႏွင့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကို ညင္သာေသာနည္း၊ သိကၡာ႐ွိ႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲလိုသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာလကၡဏာတရပ္ဟု မီးေမာင္းထုိးျပသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ NLD ပါတီအား အာဏာေပးအပ္ရန္ စစ္အစိုးရမွ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီလကၡဏာ မေဆာင္၊ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီလကၡဏာေဆာင္ဘုိ႔လိုသည္။ NLD သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ ဆင္ႏုိင္ဘုိ႔ အားယူႏုိင္ဘုိ႔ လိုသည္ဟု ရည္႐ြယ္ၿပီး ေျပာဟန္႐ွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကုိလည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္လာေစခ်င္လွ်င္ ညင္သာေစြာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကို ေလးစားလိုက္နာဘို႔ လိုေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ NLD ပါတီဝင္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလွ်င္ ေျပာင္းသလို ကစားႏုိင္ရမည္၊ ပုံစံေျပာင္းႏုိင္ရမည္ဟု အသိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒကို NLD က လက္မခံေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္လွ်င္ ဝင္ၿပီး အာဏာရယူေရးကို စဥ္းစားေနသည္ဟု ထင္သည္။(၄) ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို လူတိုင္းလိုလားသည္လူတိုင္းဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို လိုလားသည္ဟု ေဒၚစုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လူတိုင္း မိမိကုိ ေလးစားသည့္ စံနစ္၊ လူရာသြင္းတဲ့စံနစ္ကို လိုလားမွာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္သည္ ေယဘူယ်အေနႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ား ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ မမွန္ႏိုင္ဟုျမင္သည္။ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားေသာ စံနစ္သည္၊ ၎တို႔အတြက္ မွန္ေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ အာဏာ႐ွင္ဘဝျဖင့္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ခြင့္ရသည္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္က မိမိကုိ လူရာထားသည္၊ ႐ိုေသသည္၊ ေလးစားၾကသည္၊ လက္ညႈိးညႊန္ရာ ေရျဖစ္သည့္ ဘဝျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ဘဝသည္ လူထုႀကီး၏ ေလးစားမႈကို မရေသာဘဝ၊ လူထုႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး အေစာင့္အထပ္ထပ္ၾကားမွေနရေသာ ဘဝ မိမိကိုယ္တိုင္အက်ဥ္းသားၿဖစ္မွန္းမသိၿဖစ္ေနေသာဘဝျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ အာဏာ႐ွိေသာ္လည္း လူရာဝင္ေသာ္လည္း၊ လူထုၾကား မတိုးရဲသည့္ ဘဝျဖစ္သည္။ ထိုဘဝမွရုန္းထြက္ရဲသည့္အေနအထားအာဏာယူထားသူမ်ားတြင္ရိွွ ၿပီီလားအထူးေလ့လာသင့္သည္။

(၅) တာဝန္အရလုပ္ျခင္းတာဝန္အရလုပ္ရပါသည္ဟု ေျပာၿပီး အျပစ္မဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႈင္းပန္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတုိ႔သည္ မွန္မမွန္၊ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ဆိုသည့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိး႐ွိမ႐ွိ၊ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္ေနျခင္းေလာ၊ မိမိအပါအဝင္အမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ လုပ္ေနျခင္းေလာ စသည့္ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ေလ့လာၿပီး တာဝန္အရ လုပ္ရပါသည္ဆိုျခင္းထက္ ထိုတာဝန္သည္ တရားသျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ေလာ ဟူ၍ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီး မတရားလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ရန္ ေပးအပ္လာေသာ တာဝန္မ်ားကို ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ျငင္းပယ္ႏုိင္ရမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။(၆) လူႀကီးမ်ားက ခေလးမ်ားကို ပုံစံသြင္းျခင္းအေ႐ွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈအရ လူႀကီးမ်ားက ခေလးမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ဖိႏွိပ္မႈျဖင့္ မိမိတို႔လိုရာ ပုံစံသြင္းခဲ့ၾကသည္။ အေ႐ွ႕တိုင္း ပုံစံသည္ အာဏာ႐ွင္ဆန္သည္။ လူႀကီးမ်ားက ခေလးမ်ားထက္ ပိုသိသည္မွာ မျငင္းႏုိင္ေခ်၊ သုိ႔ရာတြင္ ခေလးမ်ား သိသမွ်ေတာ့ လူႀကီးမ်ား အားလုံးမသိႏိုင္သည့္အျပင္ ခေလး႐ႈေဒါင့္ႏွင့္ လူႀကီး႐ႈေဒါင့္ျခင္းလည္း မတူႏိုင္ေခ်။ အိမ္ေထာင္တခုတြင္ မိဘျဖစ္သူႏွင့္ သားသမီးဆက္ဆံေရး အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္မတူပါ။ အေရွ႕ ဆက္ဆံေရးမွာ ငါတုိ႔မင္းတို႔ထက္သိတယ္၊ တတ္တယ္၊ မင္းတုိ႔အရင္ ထမင္းစားလာတာကြဆိုသည့္ အေပၚစီးဆက္ဆံမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေဖျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သျဖင့္ မေအလုပ္သူက စားဦးစားဖ်ားေကြ်းသည္။ ခေလးမ်ား အ႐ိုးအရင္းကိုက္ရသည္။ လူႀကီးေျပာတာကို လိုက္လုပ္ရသည္။ ဆင္ေျခတက္၍မရ။ ေက်ာင္းတြင္လည္းဆရာ၊ ဆရာမတို႔က စာမလိုက္ႏိုင္လွ်င္၊ လစစ္စာေမးပြဲက်လွ်င္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို ေခၚၿပီး ႀကိမ္ႏွင့္႐ိုက္သည္။ ခေလးမ်ားကို လူႀကီးမ်ားက အေၾကာက္တရားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ အမိန္႔ကို နာခံရန္ ပုံစံသြင္းျခင္းခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာ႐ွတိုက္တြင္ ခေလးမ်ားက လူႀကီးမ်ား လုပ္သမွ် မွန္မွန္မွားမွား ျပန္လွန္ေျခပ ခုခံခြင့္မရဘဲ ခံၾကရသည္။ ဤအေတြးအေခၚသည္ အာ႐ွတိုက္တြင္ အာဏာ႐ွင္စံနစ္လႊမ္းမိုးေနမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းတရားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ ထြန္းကားသည္မွာလည္း ၎ႏုိင္ငံမ်ားတြင္း႐ွိ ခေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လူႀကီးမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာ အာ႐ွႏွင့္မတူသည့္ အခ်က္ကလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေပသည္။ ခေလးမ်ားသည္ အနာဂါတ္ကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ခေလးမ်ားသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ထိပ္တြင္႐ွိသည္။ ခေလးမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းမျပဳရ။ မိဘက ႐ိုက္ႏွက္လွ်င္ ပုလိပ္ကို ဖုံးေဖၚ၍ တုိင္္ခြင့္႐ွိသည္။ ပုလိပ္က မိဘကို အေရးယူသည္။ ထို႔အတူ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ႐ိုက္ရေခ်။ ႐ိုက္ခြင့္မျပဳ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႀကိမ္လုံး မထားရွိေခ်။ ဆိုးသြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတန္းထဲမွ ထုတ္ ထား ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုေက်ာင္းတြင္ ေနေစျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပစ္ဒါဏ္ ေပးသည္။မိဘျဖစ္သူက သားသမီးကို အျပစ္ဒါဏ္ေပးလွ်င္ ၎၏ ရပိုင္ခြင့္ မုန္႔ဖိုးျဖတ္ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအိမ္သုိ႔ အလယ္သြားခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ မိမိအခန္းတြင္း၌သာ ေနအိမ္တြင္ ေနေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အျပစ္ေပးသည္။ ခေလးမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းဆိုသည့္ နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ အေၾကာက္တရားျဖင့္ လိုက္နာေစျခင္းထက္ မိမိဘာေၾကာင့္ အျပစ္ခံရျခင္းကို သိသည့္ အသိတရားျဖင့္ ဆံုးမျခင္းကို ဦးစားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ခေလးမ်ား လူႀကီးသူမမ်ားကို မေၾကာက္ၾကေခ်။ ႐ိုေတာ့႐ိုေသၾကသည္။ သူတို႔ကိုလည္း လူႀကီးသူမမ်ားက သူတို႔ေမးျမန္းခ်င္သမွ်ကို ေမးခြင့္ျပဳထားၿပီး စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ႐ွင္းျပတတ္သည့္အတြက္ ခေလးမ်ားက မိမိေမးလိုရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိမိအျမင္ မတရားမမွ်တဟု ထင္သည့္အရာကို ၎ရဲရင့္စြာ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္တတ္သလို၊ ခုခံေခ်ပပိုင္ခြင့္႐ွိသည့္အတြက္ လူႀကီးမ်ားက ၎တို႔မွားယြင္းသည့္အခါ ျပဳျပင္ႏိုင္ၾကၿပီး တရားမွ်တရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးတတ္သည္။မိဘျဖစ္သူက သားသမီးအား ငါ့သားသမီးျဖစ္သည္ ငါ႐ိုက္ခ်င္ ႐ိုက္မည္။ သတ္ခ်င္သတ္မည္ လုပ္၍မရသလို ဆရာမ်ားကလည္း ငါ့ေက်ာင္းသား ငါေကာင္းေစခ်င္ လို႔ ရိုက္သည္ဟု ဆင္ေျခေပး၍ ရိုက္မရေခ်။ လူဆိုသည္မွာ အတၱရွိသည္၊ ေဒါသရွိသည္၊ ေမာဟ႐ွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ား အၿမဲမမွန္ႏိုင္သလို ခေလးမ်ားအၿမဲ မမွားႏိုင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခေလးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္မ်ားတြင္ ခေလးမ်ားသာမက တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ပါ ဂုဏ္သေရရွိစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေတြးအေခၚမွာ သားသတ္ရုံသုိ႔ ပို႔ေသာ တိရိစၦာန္မ်ားကိုပင္လွ်င္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမတ္ထားသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ေနာက္ေဆာင္းပါးတြင္ ရွင္းျပပါမည္။အေၾကာက္တရားျဖင့္ လူႀကီးေျပာသမွ် နားေထာင္ၿပီး လုပ္ရေသာ အေရွ႕တိုင္းခေလးမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံရွိ ခေလးမ်ား အဓိက ကြာျခားခ်က္မွာ မိမိယုံၾကည္ရာ မွန္သည္ထင္ရာကို ေမးရဲေျပာရဲျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ သတၱိကို လူႀကီးမ်ားက အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ငါ့တုိ႔ ေျပာသမွ် လိုက္လုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚသည္ အာဏာ႐ွင္စံနစ္ကို ေ႐ွး႐ႈေစသည္ဆိုလွ်င္ မမွားေခ်။ ခေလးဘဝကတည္းက မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ခေလးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို ယုံၾကည္ေသာ ခေလးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစံနစ္၏ တန္ဘိုးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ ခေလးမ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို ယုံၾကည္သက္ဝင္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။နိဂုံးအားျဖင့္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ အမွန္တကယ္အေကာင္းဖက္သို႔ သြားေနျခင္းေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ၏ နည္းဗ်ဴဟာအတိုင္း အခ်ိန္ဆြဲေရး လွည့္စားမႈျဖင့္ သြားေနျခင္းေလာ ဆိုသည္ကို အတိုင္းအတာတခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ဒီေရအတက္အက်ကို ထိပ္တန္းျမန္မာေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနျဖင့္ ပါဝင္တုိင္းတာလ်က္႐ွိသည္။ယခင္ ထိပ္တိုက္ပုံစံမွ ယခု ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မည္မွ် ႐ိုးသားမႈရွိသနည္း၊ မည္မွ် သတၱိရွိရွိ ေျပာင္းလဲႏိုင္သနည္းဟူ၍ အျပဳသေဘာ လုံးဝေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ လက္ေတြ႕ ဝင္ကစားေနျခင္းကို နားလည္မႈ ေပးသင့္သည္ဟု ျမင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ရွိ ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သူမအသက္ ၇၀ ႏွစ္ ရွိေတာ့မည္ၿဖစ္သည္္။ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရးတက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ႏိုင္သည့္ သက္တမ္း သိပ္မက်န္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ရည္မွန္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္လွ်င္ ဝင္ဘို႔လိုေၾကာင္း စဥ္းစားထားေကာင္း စဥ္းစားထားႏိုင္ေၿခ်႐ွိသည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ေသာ္လည္း ၎အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ရန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္၍ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး အတြင္းမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ဟု တြက္ဆအေကာင္း တြက္ဆႏိုင္သည္။ ပုံစံခြက္ေျပာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဤသေဘာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွိသည္၊ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားာကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးၿခင္းၿဖင့္သက္ေသၿပဘို႔ လိုေပသည္။ထို႔အတူ ဧရာဝတီျမစ္ဆုံအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက ေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ အႏုျမဴဗုံးႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၏ မဆင္မခ်င္ ပညာမဲ့ေျပာၾကားခ်က္သည္ တျပည္လုံးရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ားအားလုံးကို တိုက္ပြဲဝင္ရန္ တပ္လွန္႔ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရ အလ်ဥ္သည္ မထင္္မွတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးေနသည့္ မႈိက္သ႐ိုက္စစ္အုပ္စုကို တုိက္စား ရွင္းပစ္ႏုိင္သည့္ အင္အားႀကီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္၍ အာဏာရယူၿပီး ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို အတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားသည္ ေျပာပေလာက္ေသာ အင္အားစုအျဖစ္ မတည္႐ွိေနျခင္းက ၎အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ေပးလ်က္႐ွိၿပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အုပ္စုကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တေျဖးေျဖးျခင္း ေျပာင္းလဲရမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚရွိသူမ်ား အင္အားေကာင္းလာျခင္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိအားတရပ္အျဖစ္ ဖန္တီးလာခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္မိေပသည္။တဖက္မွာလည္း တုိင္းရင္းသား လုက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္စေနျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးျပန္လည္္ေခါင္းေထာင္လာမည့္ နိမိတ္မ်ားျပလ်က္႐ွိၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္ အားစုမ်ားသည္လည္း ယခင္၎တို႔ လုပ္ေနၾကပုံစံခြက္မ်ားမွ မထြက္ပဲ၊ ငါ့မတိုက္ေသးသမွ် ငါၿငိမ္ေနမယ္၊ တျခားအဖြဲ႕ေတြတိုက္လဲ သူဖာသာသူ ခုခံလိမ့္မယ္ ငါတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူး၊ သူတို႔ လုပ္ရပ္ကိုလွမ္းအားေပး ေထာက္ခံလိုက္ရင္ ၿပီးတာပဲဆိုသည့္ ပုံစံမွ သူ႔ထိရင္ ငါ့ထိသလိုဘဲ၊ သူအလွည့္ၿပီးရင္ ငါ့အလွည့္လာလိမ့္မယ္၊ ငါတို႔ စုေပါင္းတုိက္ၾကမွ ျဖစ္မယ္ဆိုသည့္ လက္ေတြ႕က်က် ေတြးေခၚၿပီး တုိက္ပြဲတကယ္ဝင္မည့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ဘို႔ လိုေပမည္။ အဓိက ဦးေအာင္ေသာင္း မၾကာခင္က ဝနယ္ေျမ သြားေရာက္ေခြ်းသိပ္ခဲ့ျခင္းကို ဝအေနႏွင့္ သိသင့္ေပသည္။ ကခ်င္ကိုတုိက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ၎႐ွမ္းကို တုိက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဝကို မပါေစခ်င္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္လွ်င္ ၿမိဳ႕မ်ား သိမ္းႏိုင္သည္အထိ အခြင့္သာေနသည္ကို တြက္ဆၿပီး “ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကာကြယ္ရန္” အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႀကီးကို ဝိုင္းဝန္းအေကာင္အထည္ေဖၚၾကဘို႔ လိုသည္။ စစ္ေရးနိမ့္က်ေနေသာတပ္၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ယေန႔တပ္မေတာ္ကို ေၾကးစားတပ္မွ အမ်ဳိးသားတပ္အသြင္ ေျပာင္းခ်င္ေသာ တပ္မွဴးမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဘို႔ အထူးလိုအပ္ပါေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားရာလမ္းကို ေစာင့္စားမေနဘဲ မိမိတို႔ ဘက္မွ လုပ္သင့္သည္ကိုလည္းလုပ္ရင္း ႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ျမွင့္တင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပမွေဒၚစုလုပ္ရပ္ကို မခ်င့္မရဲျဖစ္ရင္း ေဝဘန္ေနမည့္အစား သူမလုပ္ရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အားေပးဘို႔ လိုအပ္ေပသည္။ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၁၆ရက္၊ ၉လ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

Monday, 12 September 2011

တာဝန္မဲ့ေသာ ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရအား ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မူအတြက္ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္႐ႉပ္ခ်လိုက္ျခင္း

တာဝန္မဲ့ေသာ ၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရအား ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မူအတြက္ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္႐ႉပ္ခ်လိုက္ျခင္း

ေန႕စြဲ ။ ။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂ ရက္)

ကြၽန္ပ္တို႕ Burma Democratic Concern (BDC) အဖြဲ႕ၾကီးမွ ၾကံ႕ဖြတ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္း၏ တာဝန္မဲ့ေသာ စကားျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္မူကို ရပ္တန္႕ရန္အစီအစဥ္မရွိပဲ၊ အမ်ားျပည္သူလူထုမွ ဆန္႕က်င္ေနသည့္ၾကားက လက္ရွိၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရသည္ ျမစ္ဆံုဆည္ကို ျပီးစီးေအာင္ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟူေသာ စကားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႕က်င္႐ႉပ္ခ်လိုက္သည္။

ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႕တကြ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္နွင္႕ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္အား ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကပါသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ Asia World Limitedသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ လက္ရွိကန္ထ႐ိုက္ရရွိထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္သည္ ၎၏ဇနီး စင္ကာပူလူမ်ိဳး စစ္စလီယာအန္း၏ အမည္ျဖင္႕ အျခာကုမၸဏီ၁၀ခု ကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားပါေသးသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္သည္ ေမချမစ္ နွင္႕ မလိချမစ္ ဆံုရာ ၂မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ၂၄မိုင္ခန္႕အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၎ဆည္သည္ အလွ်ားအားျဖင္႕ ၄၉၉ေပ၊ အျမင့္အားျဖင္႔ ၄၉၉ေပရွိျပီး အထပ္၅၀စာရွိေသာ အေဆာက္အဦးအျမင့္နဲ႕ ညီမ်ွသည္။ ေရကာတာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာမွာ ၂၉၅.၈ စကြဲယားမိုင္ရွိျပီး Newyork ျမိဳ႕၏ အ႐ြယ္အစားနီးပါးခန္႕ရွိပါသည္။ ထိုေရကာတာ၏ အျမင့္ဆုံးေရအနက္မွာ ေပ၉၅၀ခန္႕ရွိျပီး ၆၆ထပ္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးအျမင့္နဲ႕ညီမ်ွပါသည္။ ထို ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္၍ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံ ရွိမည္ဟုခန္႕မွန္းၾကပါသည္။ စုစုေပါင္း ဆည္၇ခု နွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားထုတ္လုပ္မည့္ ပေရာ့ဂ်က္ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး ပေရာ့ဂ်က္ၾကီး တစ္ခုလုံး၏ တ႐ုတ္ဘက္မွ အဓိက ကန္ထ႐ိုက္မွာ China gezhou-ba group corporation (CCGC) ျဖစ္ျပီး ျမန္မာဘက္မွ Asia World Company ျဖစ္ပါသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္၏ စီးပြားေရး အင္ပိုင္ယာမွာ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္းျဖင္႔ ခ်မ္းသာလာသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ၎သည္ ၁၉၆၀ဝန္းက်င္က ကိုးကန္႕ေဒသ ေျမာက္ပိုင္း၌ စစ္ေသြးၾကြေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး ၎၏ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ Network မ်ားျဖင္႔ ထိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဘိန္းကုန္ကူးမူေၾကာင္႔ အေမရိကန္အစိုးရမွ ၎အား ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ ၁၉၇၀၌ သတ္မွတ္ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ခုနွစ္၌ ၎အဖြဲ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ လက္နက္အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားေသာ ဘိန္းကုန္ကူးအဖြဲ႕ အျဖစ္ ယုံၾကည္ၾကသည္။ Asia World Company၏ အခြဲျဖစ္ေသာ Golden aaron Companyသည္ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႕ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။

ထြန္းျမင့္ႏိုင္သည္ Golden aaron Company၏ မန္းေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ၎Companyသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ China National Offshore Oil Corporation (CCOOC) Companyနဲ႕ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္ နွစ္ဦးစလုံးကို ဘိန္းကုန္ကူးမူေၾကာင္႔ ၁၉၉၆ခုနွစ္ ကတည္းက အေမရိကန္အစိုးရမွ ဗီဇာမေပးပဲ Black List သြင္းထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၎တို႕ နွစ္ဦးစလုံးကို အေမရိကန္စီးပြားေရးဌာနမွ စီးပြားပိတ္ဆို႕ေသာ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းကာ ၎တို႕၏ Asia World Company Limited၊ Asia World Industry Limited၊ Asia World Light Limited တို႔အားလုံးသည္ စစ္အစိုးရနွင္႕ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးဆက္ႏြယ္မူရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ခဲ့သည္။ Asia World Company Limited သည္ျမန္မာျပည္၏ အၾကီးဆုံးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုၾကီးျဖစ္ျပီး စက္မူလက္မူ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ နွင္႔ စူပါမားကက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊတြင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထြန္းျမင့္ႏိုင္သည္ ျမန္မာ national league ၌ ေဘာလုံးကစားေသာ မေကြးယူႏိုက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါေသးသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္ကိုကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ထိုသို႕ကယ္တင္ရန္မွာ ကမ႓ာေပၚရွိလူသားအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ပ္တို႕အေနျဖင္႕ တ႐ုတ္ျပည္၏ China Gezhou-ba Group Corporation (CCGC) နွင္႕ China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) တို႕အား ျမန္မာျပည္မွ ဘိန္းရာဇာမ်ား နွင္႕ အဆက္အသြယ္မလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။


ကြၽန္ပ္တို႕Burma Democratic Concern (BDC) အဖြဲ႕ၾကီးအေနျဖင္႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး နွင္႕ တရားမ်ွတမူကို ျမတ္ႏိုးေသာ ကမ႓ာသူ၊ကမ႓ာသားအေပါင္းတို႕အား ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္၊ ထြန္းျမင့္ႏိုင္၏ ဇနီး စင္ကာပူလူမ်ိဳး စစ္စလီယာအန္း တို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာ
Asia World Company Limited၊ Golden aaron Company နွင္႕ မေကြးယူႏိုက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းတို႕အားလုံးကိုသပိတ္ေမွာက္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ၎တို႕အားလုံးသည္ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး တိမ္ေကာပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မူနွင္႕ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေဆာင္မူတို႕တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ထို႕အျပင္ ကမ႓ာသူ၊ကမ႓ာသားအေပါင္းတို႕အား ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္သာမက တကမ႓ာလုံးအား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္မူ အေပၚ မစၥတာ ဘန္ကီးမြန္း အပါအဝင္ ကမ႓ာ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္တားဆီးေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ကြၽန္ပ္တို႕၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ
(၁) Asia World Company Limited နဲ႕ အဆက္အဆံမလုပ္ေရး
(၂) ေလာ္စစ္ဟန္နွင္႕ ၎၏သား Steven Law (ေခၚ) ထြန္းျမင့္ႏိုင္ နဲ႕ အဆက္အဆံမလုပ္ေရး
(၃) မေကြးယူႏိုက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းအား အားမေပးေရးတို႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။


U Myo Thein [United Kingdom]
Phone: 00-44-208-493-9137, 00-44-787- 788-2386

U Khin Maung Win [United States]
Phone: 001-941-961-2622

Daw Khin Aye Aye Mar [United States]
Phone: 001 509-783-7223

U Tint Swe Thiha [United States]
Phone: 001-509-582-3261, 001-509-591-8459

http://www.youtube.com/watch?v=kVtmTJSeQa4

http://www.youtube.com/watch?v=DZTezEZgBcU

http://www.youtube.com/watch?v=-7qBICyRc64

Burma Democratic Concern (BDC) strongly denounced the Irresponsible USDP Regime Failing to Save River Ayeyarwaddy

Burma Democratic Concern (BDC) strongly denounced the Irresponsible USDP Regime Failing to Save River Ayeyarwaddy

12 September 2011

Burma Democratic Concern (BDC) strongly denounced the USDP’s Electric Power Minister U Zaw Min’s irresponsible comment saying there is no plan to stop building the Ayeyarwaddy Dam instead the government is pledged to finish building it in the wake of widespread objections.

People of Burma including democracy leader Daw Aung San Suu Kyi are calling for to review the Ayeyarwaddy Dam project due to the averse affect it will cause on Burma’s environment, on Burma’s bio-diversity and on Burma’s future.

Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing run Asia World Ltd which currently has contracts to build MyitSone Dam on the Ayeyarwaddy River north of Myitgyinar. Ten more companies are owned under the group in Singapore by Law's wife, Cecilia Ng.

The Myitsone Dam site is located just 2 miles below the confluence and about 24 miles away from Myitkyina, the capital of Kachin State.

The length of the dam is about 499 ft (152 m) and the height is about 499 ft, equivalent to the height of a 50-story building. The surface area of the reservoir is about 295.8 sq mi (766 sq km), about the size of New York City (301 sq mi).

A maximum water depth of the reservoir will be about 950 ft (290 m), approximately the height of a 66-story building. The estimated cost of the Myitsone Dam construction project is about US $3.6 billion.

The total cost for construction of the seven dams and hydroelectric development projects is about US $20 billion. The major construction contractor from the Chinese side is the China Gezhouba Group Corporation (CCGC), and from the Burmese regime side is Asia World Company.

It is strongly believed that Lo Hsing Han's business empire was originally built on narcotic-drug trafficking.

Starting as a local militia leader in the northern Kokang region in 1960, Lo Hsing Han was dubbed the "King of Opium" by US drug enforcement authorities in the 1970s because of large amount of heroin his alleged networks were sending through Thailand.

By 1994, his organization was widely considered among the most heavily armed drug trafficking organizations in Southeast Asia.

Golden Aaron, an Asia World subsidiary, has been linked to China.

Steven Law (a) Tun Myint Naing is the managing director of Golden Aaron, which has now been linked to CNOOC.

Both Lo Hsing Han and Steven Law have been on a US visa blacklist since 1996 for suspected drug trafficking activities.

In February 2008, they were also put on the Treasury Department's sanctions list, along with Asia World Company and subsidiaries Asia World Co Ltd, Asia World Port Management, Asia World Industries Ltd and Asia World Light Ltd for their financial connections to the regime.

Asia World Ltd, Burma's biggest and most diversified conglomerate with interests in industrial development, construction, transportation, import-export and a chain of local supermarkets. It is believed that he also controls several gold mines in Kachin State.

Tun Myint Naing also owns the Magwe United Football Club playing in the Myanmar National League (MNL).

Saving River Ayeyarwaddy is saving Burma and it is duties of all the people of Burma as well as the duties of man-kind to safe-guard the future of the world we are living in.

We also call for China Gezhouba Group Corporation (CCGC) and China's National Offshore Oil Corporation (CNOOC) to halt the ties with accused drug kin-pin of Burma.

Burma Democratic Concern (BDC) again calling for Burmese and Chinese regimes to review building Myit-Sone dam in Burma.

Addition, Burma Democratic Concern (BDC) call for all the people of Burma and justice loving people around the world to boycott Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing and Law’s wife Cecilia Ng’s Companies including Asia World Ltd, Golden Aaron, and Magwe United Football Club.

For more information please contact Burma Democratic Concern (BDC) at

U Myo Thein [United Kingdom]
Phone: 00-44-208-493-9137 , 00-44-787- 788-2386

U Khin Maung Win [United States]
Phone: 001-941-961-2622

Daw Khin Aye Aye Mar [United States]
Phone: 001 509-783-7223

U Tint Swe Thiha [United States]
Phone: 001-509-582-3261 , 001-509-591-8459

http://www.youtube.com/watch?v=kVtmTJSeQa4

http://www.youtube.com/watch?v=DZTezEZgBcU

http://www.youtube.com/watch?v=-7qBICyRc64

Reference: Irrawaddy On-Line Magazine, RFA/Burmese News

Saturday, 10 September 2011

Bayda Institute စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

Bayda Institute စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား
၁။ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း။
၂။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ဘဘ ဦးတင္ဦးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း။
၃။ Bayda Institute ရဲ႕ အမႈေဆာင္ Director အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ဦးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း။
၄။ သင္းတန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားအား ( ဦးတင္ဦး၊ ဦးအံုးႀကိဳင္၊ ဦး၀င္းထိန္၊ ဦးေစာႏုိင္းႏုိင္း၊ ဦး၀င္းထိန္၊ ေဒၚေမ၀င္းျမင့္ အစရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ) ေပးအပ္ျခင္း၊
၅။ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း။
၆။ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း။
၇။ သင္တန္းသား/သူမ်ား ကိုယ္စား သင္တန္းသားမ်ားမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားျခင္း။
၈။ Bayda Institute ၏ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုျမင့္မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း။
၉။ Bayda Institute သင္တန္းသား၊သူမ်ားမွ “We shall overcome” သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဧည့္ခံျခင္း။
၁၀။ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း။


Political Science သင္တန္း အပါတ္စဥ္ ၇ မွ သင္တန္းသား၊သူ ၁၃ ေယာက္ႏွင့္ CSO Networking and Democracy သင္တန္း အပါတ္စဥ္ ၂ မွ သင္တန္းသား၊သူ ၁၈ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၃၁ ေယာက္အား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
http://www.bdcburma.org/NewsDetails.asp?id=908

Friday, 9 September 2011

Course completion ceremony

Dear All


There will be course completion ceremony for two courses , Political Science 45 days course and CSO , Networking and Democracy 5 day intensive course ( for Mandalay Division) at bayda institute from 9.00 am to 12.00. And You are cordially invited.

Bests

MYNT

Thursday, 25 August 2011

Post

The Statement of 88GS on Irrawaddy Dam Issue